Sen Hangi Siyasi İdeolojisin?

Jei
26873
Sen Hangi Siyasi İdeolojisin?

Modern dünyada, bir kişinin siyasi, dini ve sosyoekonomik olaylara karşı tutumunu etkileyen üç ana ideoloji vardır. Bu ideolojiler muhafazakarlık, merkezcilik ve liberalizmdir. Hangi görüş sistemine yöneldiğinizi öğrenmek için bu testi yapın!

Eğitimin ücretsiz ve herkese açık olması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Evet, yüksek öğrenim dahil

Sadece ortaokul eğitimi

Hayır, eğitim sadece yüksek sosyete için mevcut olmalıdır

Zenginlerin fakirlerden daha fazla vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Evet. Ne kadar çok kazanırsan, o kadar çok verirsin.

Hayır, herkes eşit miktarda vergi ödemek zorundadır. Sosyal ihtiyaçları karşılamak için vergiler artırılmalıdır.

Hayır, herkes eşit miktarda vergi ödemek zorundadır. Vergi parasının nasıl harcanacağına devlet değil, bir kişi karar vermelidir.

Devletin kültürün finansmanını artırması gerektiğini düşünüyor musunuz (müzeler, sergiler, sanat okulları vb.)?

Evet, kültür çok önemli.

Yalnızca daha önemli alanlar yeterli finansman alırsa

Hayır, devlet yalnızca gerçekten önemli olan alanları finanse etmelidir

İfade özgürlüğünün kısıtlanması gerekiyor mu?

Hayır. Herkes fikrini açıklama hakkına sahip olmalıdır.

Radikal fikirleri destekleyenler cezalandırılmalıdır.

Güvenliği sağlamak için, devlet basında yazılanları ve kamuoyunda ifade edilenleri kontrol etmelidir.

Göçmenler hakkındaki fikriniz nedir?

Diğer ülkelerin hükümetleri göçmenlere mümkün olan her şekilde yardım etmelidir.

Göçmenliğin yasal olarak düzenlenmesi gerekirken, göçmen seçtikleri ülkede yaşama ve çalışma hakkına sahip olmalıdır.

Göçe yalnızca yüksek profilli uzmanlar için izin verilmelidir

Devletin güvenliği sağlamak için vatandaşlarının kişisel verilerine erişmesi gerekiyor mu?

Evet

Sadece devlet bir kişinin yanlış bir şey yaptığından şüphelenirse

Hayır

Kilise devlet meselelerine müdahale edebilir mi?

Hayır, kilisenin siyasetle ilgisi yok

Bazen kilisenin fikrini dinlemek akıllıca

Evet, siyaset dini değerlere dayanmalı

İlaç ücretsiz ve herkese açık olmalı mı?

Her türlü tıbbi tedavi sigorta kapsamında olmalıdır

İnsanlar ücretsiz ve ücretli tıbbi hizmetler arasında seçim yapabilmelidir

Hayır, tıbbi hizmetler ücrete dayalı olmalıdır.

Kürtaj yasal olmalı mı?

Evet. Her kadın isterse kürtaj yaptırabilmelidir.

Sadece hamilelik ve çocuk doğum bir kadının sağlığı için potansiyel olarak tehlikeli ise

Kesinlikle hayır

Aynı cinsiyetten evlilikler konusunda devlet politikası ne olmalıdır?

Bu tür evlilikler yasallaştırılmalıdır. Aşk aşktır.

Bu tür evlilikler yasallaştırılmamalı, eşcinsellere zulmedilmemelidir.

Bu tür evlilikler yasaklanmalıdır. Eşcinsellere zulmedilmeli.

Devlet yerli üreticileri korumalı mı?

Evet, yerli üreticilere avantaj sağlanmalı, özellikle de uluslararası rekabet çok zor olduğunda

Evet, ancak sadece yerli ürünler yüksek kalitede ise

Hayır, tüm piyasa katılımcıları eşit koşullarda çalışmalıdır

Sen liberalsin

Liberalizm içindesiniz. "Liberalizm" adı, "özgür" anlamına gelen "liberalis" kelimesinden gelmektedir. Liberaller reformları ve değişiklikleri destekliyor. Geçmişte yaşamak yerine şimdiki ana her şeyden çok değer veriyorlar. Liberalizmin temel ilkeleri seçme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve benzerleridir. Aynı inançları paylaşıp paylaşmadığınızı öğrenmek için bu testi arkadaşlarınıza gösterin!

Sen bir merkezcisin

Hem liberal hem de muhafazakar görüşler aynı derecede kalbinize yakın. Geçmişe fazla bağlı olmasanız da geleneklerden vazgeçemezsiniz. Artı, sert sosyoekonomik ve politik reformların destekçisi değilsiniz. Bazen cesur bir yenilikçisin. Bazen her şeyin değişmediğini görmek istersiniz. Her neyse, iki karşıt arasında bir uzlaşmaya varmanın gerekliliğini anlıyorsunuz. Aynı inançları paylaşıp paylaşmadığınızı öğrenmek için bu testi arkadaşlarınıza gösterin!

Muhafazakarsın

Muhafazakarlığın savunucususunuz. "Muhafazakarlık" adı, "korumak, korumak" anlamına gelen "muhafazakar" kelimesinden gelir. Muhafazakarlık geçmiş deneyimlere ve geleneklere dayanır. Muhafazakarlar, seleflerimizden bir şeyler öğrenmemiz gerektiğine inanıyor. Yerleşik süreçlerde ve enstitülerde reform yapılmasında herhangi bir fayda görmüyorlar. Aynı inançları paylaşıp paylaşmadığınızı öğrenmek için bu testi arkadaşlarınıza gösterin

Eğitimin ücretsiz ve herkese açık olması gerektiğini düşünüyor musunuz?
1 / 11
Zenginlerin fakirlerden daha fazla vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
2 / 11
Devletin kültürün finansmanını artırması gerektiğini düşünüyor musunuz (müzeler, sergiler, sanat okulları vb.)?
3 / 11
İfade özgürlüğünün kısıtlanması gerekiyor mu?
4 / 11
Göçmenler hakkındaki fikriniz nedir?
5 / 11
Devletin güvenliği sağlamak için vatandaşlarının kişisel verilerine erişmesi gerekiyor mu?
6 / 11
Kilise devlet meselelerine müdahale edebilir mi?
7 / 11
İlaç ücretsiz ve herkese açık olmalı mı?
8 / 11
Kürtaj yasal olmalı mı?
9 / 11
Aynı cinsiyetten evlilikler konusunda devlet politikası ne olmalıdır?
10 / 11
Devlet yerli üreticileri korumalı mı?
11 / 11

Sonuçları sayıyoruz...

Faydalı ve kısa reklamlar, her gün yeni içerik oluşturmamıza yardımcı olur.